Firma Acegroup cz s.r.o. byla založena na počátku roku 2007.  Vznikla z týmu lidí, kteří pracovali na obdobných pozicích minimálně 10 let a tím byla zajištěna plná funkčnost firmy již od data jejího vzniku. Cílem společnosti Acegroup cz s.r.o. je vytvořit dlouhodobé partnerství se zákazníky založené na komplexnosti dodávek a profesionalitě služeb.

Od počátku působení na trhu se naše společnost snaží rychle, kvalitně a finančně co nejpříznivěji řešit požadavky našich klientů. Rozsahem nabízených činností, kvalitou a rychlostí servisu, cenovou výhodností a přístupností chceme i nadále rozšiřovat řady našich spokojených zákazníků. Společnost Acegroup cz s.r.o. patří k obchodním partnerům firem Daikin, Danfoss a Swegon, kde je rovněž autorizovaným servisním partnerem pro oblast ČR a SR. Firma Acegroup cz Vám nabízí komplexní a ověřené služby od návrhu, realizace až po servis a údržbu Vašeho zařízení. Naše zaměření směřuje především do oblasti klimatizace a tepelná čerpadla, MaR a vzduchotechniky.

Jsme černí koně  na trhu!

 

VRV systémy

Vzduchem chlazené klimatizační VRV® systémy Daikin byly představeny v Evropě již v roce 1987 a od té doby prodělaly významný vývoj - z hlediska technického provedení, výkonnosti, energetické účinnosti i omezení vlivu na životní prostředí. V systému VRV, který je uznávaný za nejdokonalejší a nejuniverzálnější systém svého druhu na trhu, se VRV Daikin stal měřítkem pro technologicky vyspělou klimatizaci s vysokou účinností. Společnost Daikin zaujímá v posledních 25 letech vůdčí pozici na trhu se systémy s proměnným množstvím chladiva. Těží tak ze svých zkušeností s energeticky úspornými teplovodními systémy založenými na technologii tepelných čerpadel.

Daikin VRV má široké portfolio produktů, dovoluje vybrat správnou kombinaci zařízení a technologií, která zajistí optimální vyváženost teploty, vlhkosti a přívodu čerstvého vzduchu pro perfektní komfort s maximální energetickou účinností a efektivitou nákladů.  V současnosti je k dispozici třetí generace, ve verzích systému pro zpětné získávání tepla, tepelného čerpadla, pro chladné klima a v malých verzích; VRV je extrémně flexibilní a má rozsah provozních velikostí od 5 HP (14,0 kW) do 54 HP (170,0 kW) (kombinace tepelného čerpadla a malého půdorysu) nebo 8 HP (22,4 kW) až 48 HP (151,0 kW) (kombinace zpětného získávání tepla a malého půdorysu), odstupňovaných po pouhých 2 HP. Univerzálnost systému VRV je podtržena i velkým rozsahem provozních teplot od -5 ° C do +46 °C při chlazení (VRV III-S) a od -25 ° C do 15,5 °C při vytápění (VRV III-C).

Od druhé poloviny roku 2012 bude k dispozici již čtvrtá generace (VRV  IV), které dosahuje ještě vyšší účinnosti a komfortu díky modernímu řízení vypařovací a kondenzační teploty. Tato inovace je citelná především v režimu vytápění během defrostu.

Klimatizační systém VRV III pracuje s vynikající účinností díky patentované technologii invertních kompresorů Daikin a technologii regulace chladiva. Přispívá k velkým úsporám energie, které značně snižuji provozní náklady.

Klimatizace VRV přináší do kanceláří, hotelů, skladů a mnoha dalších komerčních provozů v létě svěžest a v zimě teplo. Zlepšuje tím prostředí v interiérech a vytváří základ pro vyšší efektivnost práce. Klimatizaci Daikin VRV lze navrhnout v široké škále provedení díky využití 26 různých modelů vnitřních jednotek v celkem 116 variantách. Kazety s kruhovým výdechem nyní obsahují samočisticí filtry, které se denně automaticky čistí, což samo o sobě vede k úspoře až 10 % energie. Prach z filtru se shromažďuje v jednotce a lze jej snadno odstranit vysavačem.


NÁHRADA CHLADIVA R22

Co je to R22 a proč se od něj v Evropě upouští? R-22 je hydrochlorfluoruhlovodík (HCFC), který je běžně používán v klimatizačních systémech. Uvolní-li se R-22 do vzduchu, způsobí ultrafialové sluneční paprsky jeho rozklad a následně dojde k uvolnění chlóru do stratosféry. Tady pak chlór reaguje s ozónem, čímž se snižuje jeho množství. V důsledku ztenčování ozónové vrstvy pak ultrafialové paprsky dopadají na zemský povrch, kde mají značný dopad na životní prostředí. Mezinárodní komunita proto podepsala Montrealský protokol, ve kterém se zavazuje upustit do roku 2030 od používání materiálů, které způsobují narušování ozónové vrstvy. Evropská unie se však rozhodla zakázat freon R-22 již  v roce 2015.

 

ŘEŠENÍ PRO POSTUPNÉ NAHRAZENÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ S R-22

Provozování systémů s náplní R-22 v dnešní době čelí obtížím vyplývajícím z platné legislativy, která již neumožňuje tato zařízení instalovat a uživatelům znesnadňuje jejich údržbu. Navíc jsou starší klimatizační systémy oproti novým dnešním typům méně účinné a to především díky významnému technologickému pokroku. Daikin proto vyvinul VRV řešení pro postupné nahrazení R-22, tzv. replacement , které lze instalovat s využitím stávajících potrubních rozvodů, a tím co možná nákladově nejefektivněji modernizovat R-22 systémy. Po výměně venkovní jednotky s chladivem R-22 / R-407C za technologii R-410A je možné zachovat chladivové potrubí a v některých případech i vnitřní jednotky. Nová venkovní jednotka sama provede vyčištění stávajícího potrubí od zbytků starého chladiva které uzavře do speciální nádoby a celý systém je tak připraven pro novou náplň. Přechod ze zastaralého systému R-22 na nový systém VRV povede k vyšší účinnosti systému. Díky vývoji technologie tepelných čerpadel a efektivnějšímu chladivu R-410A lze dosáhnout zvýšení účinnosti o více než 25 %. Vyšší energetická účinnost znamená také nižší spotřebu energie, a tím i vyšší úspory a nižší emise.

 


Veškeré technické informace o systémech Daikin VRV si stáhněte v sekci Ke stažení - katalogy.